Kanalisatsiooni ehitus

Ehitame just sinna kuhu Sinul vaja

Kanalisatsiooni ehitus: kaasaegse maja alustala.

Väliskanalisatsioon

Kaasaegne maamaja vajab reovee õigeks äravooluks adekvaatset kanalisatsioonisüsteemi, mille eesmärgiks on heitvee kõrvaldamine, puhastamine ja kahjutuks tegemine.

Seega on oluline, kas ehitise ümber rajatud veetorustike süsteem täidab õigesti oma tegelikku eesmärki – sellega tuleb torusüsteemide planeerimisel juba aegsasti arvestada. Lisaks tuleb arvestada kehtivate nõuetega. Nii tulekski aegsasti, juba enne kaevetööde algust luua kanalisatsiooni projekt – see selleks ongi, et juba aegsasti tekkinud murekohad läbi vaadata ja vastavad lahendused leida. Nii saab ka kõige paremini vee ja kanalisatsiooni ehituse eelarvet planeerida.

Majasisene kanalisatsioon

Majas sees asub sisekanalisatsioon, majast väljaspool väliskanalisatsioon. Viimase puhul on vaja kindlasti silmas pidada pinnase tüüpi, põhjavee omadusi antud kohas ja muid aspekte.

Lokaalne kanalisatsioon tähendabki seda, et maja juurde kuuluv kanalisatsioonisüsteem teenindab eelkõige selle ehitise vajadusi, nii reovee äravoolu kui ka muid veevärgiga seotud ülesandeid. Mõnel pool on see ka tuntud kui “lokaalne veevarustus”.

Kanalisatsiooni paigaldamine kvaliteetselt

Süsteem

Kanalisatsiooni jaoks kasutatakse tänapäeval valmis- ehk moodulkaevusid, mille jaoks tehakse eraldi süsteem, kuna selle liitmine drenaaži- ja sadeveesüsteemidega ei ole võimalik. Selleks tuleb rajada eraldi torustik hoonest kanalisatsiooni kaevuni ja siis ühiskanalisatsioonivõrku. Tänapäeva tehnika areng võimaldab tänu erilistele töövahenditele nagu pikendatavale teleskooptorule ka kanalisatsioonikaevu kõrgust vajalikule tasemel seada.

Õiged võtted

Nii nagu drenaaži- ja sadeveesüsteemi puhul tuleb ka selles etapis arvestada torustiku erinevate materjalidega. Materjaliks on kanalisatsioonitorude puhul enamasti kas PVC, PP (polüpropüleen) või PE (polüetüleen). Õigesti rajatud veevärgiga on lihtne – hoone elanikud ei märka selle olemasolu ning saavad rahulikult oma igapäevaeluga toimetada. Kui aga peaks ebameeldiv hais endast märku andma, on enamasti tegemist probleemiga ventilatsioonis. Tuulutus kanalisatsioonisüsteemis on seega sama vajalik kui õige materjali valik, sest tänu tõhusale kanalisatsioonitorude ventilatsioonile saab reostunud õhk korrektselt torustikust väljuda.

Hooldus

Torude korrashoid ja õige hooldus on igapäevaselt oluline teema. Nii väärib äramärkimist, et tänapäeval kasutatakse enamasti kanalisatsioonitorusid, mis on seestpoolt helehalli värvi. See hõlbustab spetsialistide tööd kanalisatsiooni kaamerauuringute korral. Kanalisatsioonitorustik peab lisaks olema rajatud õige läbimõõdu ja languga. Nii on süsteemis isepuhastus tagatud. Kehtivates normides on selgelt määratud erinevate veeneelude ja äravoolutorude minimaalsed läbimõõdud. Reovesi peab saama ladusalt ära voolata ja ka torusisene õhu juurdepääs püstikust neeluni toimib siis nagu peab.

Vee ja kanalisatsiooniga liitumine

Vee ja kanalisatsiooniga liitumine on Soomes tasuline ning selle hind oleneb eelkõige ehitise asukohast ning sellest, missugune vee-ettevõtja omavalitsusüksuse territooriumil veeteenust osutab. Liitumise hinda eelarvesse planeerides tuleb seega järele uurida, kuidas vastavas piirkonnas liitumistasu suurust arvutatakse. Taotluse kohta saab lähemat infot siit: SIIA MINGI SOOME LINK PANNA, MIS AITAB EDASI INIMESTS